خرید اعتبار جهت ثبت نام در آزمونهای مرکز سنجش پزشکیقبل از اقدام به خرید اعتبار به نکات زیر توجه فرمایید:
1- دفترچه راهنمای مربوط به آزمون مورد نظر را به طور دقیق مطالعه فرمایید، پس از پرداخت هزینه و دریافت کد اعتبار، هزینه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.
2- در انتخاب عنوان آزمون جهت خرید اعتبار دقت فرمایید زیرا هزینه پرداختی برای هر آزمون، به همان آزمون اختصاص داشته و قابل تبدیل یا تغییر برای استفاده
 در آزمونی دیگر نخواهد بود و در صورت پرداخت اشتباه، ملزم به پرداخت مجدد خواهید بود.
3- جهت خرید اعتبار و دریافت کد اعتبار، مشخصات داوطلب بایستی بطور دقیق و صحیح وارد گردد زیرا کد دریافت شده به نام داوطلب بوده و قابل انتقال به داوطلب دیگری نخواهد بود.
4- (مهم)در صورتی که پس از تایید پرداخت و کسر هزینه آزمون از حساب شما، مجددا وارد بخش پرداخت اینترنتی(همین صفحه) شده و بار دیگر پرداخت نمایید، مبلغ دریافت شده قابل استرداد نخواهد بود.

* در صورت پرداخت هزینه و کسر مبلغ از حساب بانکی و مجاز نبودن در ثبت نام به استعلام وضعیت پرداخت اینترنتی مراجعه فرمایید.
* استعلام از طریق بانک

آزمون مورد نظر را انتخاب نمایید:  
لطفا پس از پرداخت  هزینه، جهت ثبت نام به آدرس  http://SanjeshpWeb و آزمون مربوطه مراجعه فرمایید.